Sikkerhet på reise

- Kursing og utvikling av struktur og prosedyrer

Bravura støtter med utvikling av organisasjonens prosedyreverk forbundet med ansatte på reise.

Støtte i planlegging av reisevirksomhet.

Kursing og opplæring i sikkerhet på reise.

Kurs og opplæring som foredrag og workshops.

HEAT kurs. (Hostile Enviroment Awereness Training) 3-5 dagers kurs med teori og øvelser.

Vi holder også temabaserte kurs etter ønsker og behov.

- Operasjonell støtte i forbindelse med reise.

Incident Support. Bravura er organisasjonens «på stedet» ressurs ved hendelser ute.

Støtte ved etablering i nye eller etablerte områder.

Rådgiver på reise og/eller i planprosessen.

Kvalitetssikre etablerte sikkerhetstiltak og en «current» sikkerhetsvurdering i området man opererer i.

Personellsikkerhet – Rådgiving og støtte.