Scenariotrening krise

- Håndtering av uønskede hendelser

I BRAVURA tror vi på at en praktisk og reell tilnærming er den beste metoden for å drive kompetanseheving og god samhandling. Dette gjør vi gjennom øving og trening.

I tillegg til å bli bedre på å jobbe i team vil alle deltagerne få et nytt referansepunkt i forhold til økt situasjonsforståelse i en krise. Vi setter fokus på både å kunne forebygge en uønsket hendelse og gi mestringstro til å kunne redusere skadeomfang og håndtere krisen når hendelsen inntreffer.

Vi tilbyr ulike tilnærminger, men skreddersyr alltid scenarioet i samråd med kunden og setter oss inn i deres jobbhverdag. Ingen scenarioer er således like og kan derfor tilpasses både behov og budsjett.

Vi tilbyr ulike tilnærminger, og skreddersyr alltid scenariet i samråd med kunden og setter oss inn i deres jobbhverdag. Ingen scenarioer er således like og kan derfor tilpasses både behov og budsjett.

Bravura støtter i utviklingen av beredskapsplan og prosedyreverk som "virker". Vi er opptatt av forståelse og eierskap til planverket og at dette blir forankret i organisasjonen.

Planverk vi bistår med kan være reisenorm og prosedyrer tilknyttet reisevirksomhet og prosedyrer ved håndtering av uønskede hendelser.

Vi bruker uttrykkene "Brølende løve" og "Smygende tiger". Den "brølende løve" er hendelser som kommer uventet og treffer oss hardt, mens "smygende tiger" kommer snikende med oppbyggende indikatorer eller gradvis eskalering.