Rådgivning og støtte

- Som rådgiver og støttespiller leverer vi tjenester innen følgende områder:

Executive Coaching - sparringspartner til deg med lederansvar.

Rådgiver og støttespiller til ledelsen og sikkerhetsansvarlig.

Organisasjonens ressurs med rådgivning, og oppdragsløsning i forbindelse med sikkerhetsrelatert tematikk av operasjonell art og krisehåndtering hjemme og «ute».

- «Kulturutvikling».

I vårt arbeide med kulturutvikling tror vi på samspillet mellom de menneskelig faktorene som påvirker vår adferd, kompetanse vilje og evner, samt struktur i form av utøvende lederskap og tydelig handlingsrom satt i system.

Sikkerhetskultur er ikke noe annet enn organisasjonens kultur og må implementeres på lik linje som den etablerte kulturen.