Operasjonell bistand

- "Fixer"

Bravura støtter ved sikkerhetsrelaterte utfordringer som faller utenfor organisasjonens kompetanse, ressurser og etablerte struktur.

Vi ønsker å være den foretrukne samarbeidspartner som støtter i å løse situasjonen man står ovenfor, være «Fixer».

Oppdragene er varierende og vi setter sammen nødvendige team for å løse det enkelte oppdrag.

Dette kan være:

Incident support. Organsiasjonens "ressurs" ved spesielle hendelser

Personellsikkerhet, rådgivning og støtte. 

«Current» områdevurdering. På stedet vurdering av et område.

«Penetration test», testing av fysiske sikkerhetsbarrierer, etablerte prosedyrer og beredskapsplan.