BRAVURA > Erfaring teller

- Om oss

Bravura består av et nettverk av ressurspersoner med unik kompetanse og operativ erfaring.

​Gjennom mange år har vi jobbet i krise, krig og konfliktområder og alltid gått inn for å løse oppdraget vi har vært satt til å løse ved å håndtere risiko. Dette innebar riktig og tilstrekkelig forberedelser med fokus på å redusere risiko for å oppnå suksess. Vi har operativ erfaring og kjent på kroppen hva det betyr å stå i krevende situasjoner, alene og sammen med andre.  Derfor er vi lidenskapelig opptatt av å bidra med rådgivning og støtte som har operasjonell effekt i å ivareta de ansatte og for bedriftens beste.

​Mange års erfaring som støttespiller til ledere og team som skal samhandle har gitt oss innsikt og forståelse i hvordan vår spesielle erfaring er relevant for næringslivet.

I vårt arbeid er vi opptatt av å operasjonalisere plan til konkrete handlinger. Dette ved å øke gjennomføringsevnen hos mennesker gjennom kompetanseheving, mestringstro og etablering av struktur og prosedyrer.

Oppdragsløsning for oss handler om å bidra med lidenskap og unik erfaring. Dette gjør vi ved å sette sammen og lede ressurser med riktig spisskompetanse innen sine fagområder.

 

Tommy Fjeldheim

Tommy er operasjonell rådgiver i Bravura AS og også forfatter av boken ”Tenk som en kriger”.
Han har flere års erfaring som konsulent i næringslivet der han har jobbet med individuell støtte til ledere, kulturutvikling og som rådgiver på sikkerhet. I årene som konsulent har fokuset vært på å operasjonalisere, omsette plan til konkrete handlinger. Dette være seg å øke gjennomføringsevnen hos mennesker og etablering av struktur og prosedyrer.

Tommy er lidenskapelig opptatt av å operasjonalisere planverk og prosedyrer til konkrete handlinger.

Tommy har utdanning som Marinejeger fra Marinejegerkommandoen ((MJK), og som Spesialjeger fra Forsvarets Spesialkommando (FSK). Han har militær profesjonsutdanning gjennom kvalifiseringskurs fra Krigsskolen.

Med 14 års erfaring har han gjennomført flere krevende utenlandsoppdrag; fra FSK har Tommy unik erfaring med et stort spekter av spesialoperasjoner. Tommy har hatt ansvarsfulle roller som spesialist, instruktør, leder og operasjonsoffiser. Hans engasjement i det anerkjente norske spesialstyrkemiljøet over mange år har gitt han en erfaring som næringslivet nå drar nytte av.

Ola Kaldager

Ola har lang og unik erfaring fra forsvaret, stabstjeneste, etterretnings- og sikkerhets-tjeneste.

I forsvaret var Ola gjennom flere år Seksjonssjef i Etterretningstjenesten, der han bygget opp og ledet seksjonen for spesiell innhenting.

I dag jobber Ola som rådgiver for Bravura og foreleser på BI og Nord Universitetet. Den unike kompetansen og erfaringen Ola har med seg gjør han til en verdifull ressurs hos sine kunder. 

På BI Foreleser han på Globalisering, sikkerhet og nye konflikter i fm Masterprogrammet om sikkerhet, kulturforståelse og beslutning under sikkerhet. I Nord Universitet innen kurs om improvisasjonsledelse ifm Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse. kriseledelse, sikkerhet, konflikt-håndtering og kultur. Ola holder også foredrag om de samme tema.

De siste tre årene har han deltatt i planlegging av Øvelse Nord.

Øvelse Nord er den største beredskapsøvelsen som gjennomføres årlig i Norge. I denne stor øvelsen er alle nødetater med, også Forsvaret, Hovedredningssentralen og Kystvakten.  Under øvelsene har Ola vært rådgiver for krisestaben i Bodø kommune og også leder for spillstaben samt at han har deltatt i planlegningen av øvelsen.  

 

 

Samarbeidspartnere

   
 


Bravura samarbeider med en rekke selskaper og selvstendige konsulenter med spesialkompetanse - både i Norge og i utlandet.