Sikkerhet på reise - Online kurs

- Mål med kurset

Dette kurset i sikkerhet på reise skal gi de ansatte innsikt og verktøy de kan bruke for å jobbe proaktivt for å redusere risiko på reise. Kurset skal også gi deg verktøy de kan bruke dersom en uønsket hendelse skulle være et tilfelle.

Kurset har en generell og prinsipiell tilnærming og er ikke land spesifikk men vil gi deg det du trenger for å kunne gjøre dine tilpasninger til ditt reisemål.

Med kurset ønsker vi å gi den ansatte tilstrekkelig verktøy for å redusere risiko, økt årvåkenhet og beslutningsevne for en trygg og sikker reise.

En online tilnærming vil på en effektiv måte hjelpe selskaper og organisasjoner å gi grunnleggende opplæring i reisesikkerhet.

Varigheten på kurset er ca 50 minutter og avsluttes med en test og et kursbevis.

Kurset vil være tilgjengelig for den enkelte bruker med ubegrenset innlogging i 12 mnd.

---

Kurset kan leveres som en SCORM løsning eller lignende pakketering for bruk i organisasjonens egen kursportal. Vi tilpasser også kurset etter organisasjonens ønsker og behov med logo og annet ønsket innhold.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

 

 

* = nødvendig informasjon
captcha 

- Kurset dekker følgende temaer:  

 1. Forstå risiko - Kunne gjøre din egen vurdering og ta mottiltak - før og under reisen.
   
 2. Forberedelser og planlegging - Viktigheten av tilstrekkelige forberedelser og planlegging, hvilke elementer som bør legges inn i planleggingen.
   
 3. Årvåkenhet - hvordan faktisk øke årvåkenheten.
   
 4. Hva hvis - En rekke scenarier med innspill på forebyggende tiltak for å redusere risiko, og hva en kan gjøre hvis det uønskede scenariet brått er en realitet. Temaene som blir gjennomgått er: Helse og sykdom, Forflytning, Bo og oppholdsted, Naturkatastrofer, Kriminalitet, Terror, Kidnapping.
   
 5. Informasjon og digital sikkerhet - Viktigheten av informasjon og digital sikkerhet og hvordan å redusere risikoen med konkrete tips på tiltak.
   
 6. Evaluering - Hvorfor det er viktig å dele dine erfaringer med din arbeidsgiver etter reisen, og verdien av formidle dine erfaringer til andre.

Korte quizzer i hver modul gir deltagerne mulighet til å måle forståelse og progresjon. En avsluttende test kvalifiserer til et kursbevis.

 

 

 

 

 

Prismodell

Kurset selges i forhåndsdefinerte pakker. Ta kontakt for spesielle behov.

Antall brukere

Opp til -

Pris per bruker i NOK
101480,-
201160,-
301120,-
50950,-
Over 50Ta kontakt for pristilbud