Rådgivning og Operasjonell bistand

- "Fixer"

Bravura støtter ved sikkerhetsrelaterte utfordringer som faller utenfor organisasjonens kompetanse, ressurser og etablerte struktur.

Vi ønsker å være den foretrukne samarbeidspartner som støtter i å løse situasjonen man står ovenfor, være din "Fixer".

Oppdragene løses med rådgivning eller operasjonell bistand.

- Oppdragene er varierende

Incident support. En støtteressurs ved spesielle sikkerhetsrelaterte hendelser.

Personellsikkerhet, rådgivning og støtte.

"Current" områdevurdering. På stedet vurdering av et område.

Rådgivning og støtte i forbindelse med sikkerhet på reise.